วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 9 (2-4 ม.ค 2556)                ภาระงานที่ทำในสัปดาห์นี้ ได้แก่

                - พิมพ์งาน ปริ้นงาน ทำแผนการสอน ทำสื่อการสอน

                - ซื้อของให้กับครูในสายชั้น

                - ติวให้กับนักเรียน และหลักๆ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                จากภาระงานการสอนสรุปได้ว่า นักเรียนร้อยละ 90 สามารถตอบคำถามและทำแบบฝึกหัด และให้ความร่วมมือในการเล่นเกมและมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 7-8 ปีการศึกษา 2/2555 (17-28 ธ.ค 2555)

            ในสองสัปดาห์นี้ นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน ตั้งใจซ้อมการแสดงซึ่งเป็นการแสดงที่จะต้องแสดงในวันที่ 28 ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

สัปดาห์ที่ 5-6 ปีการศึกษา 2/2555 (3-14 ธ.ค 2555)

         ในสัปดาห์นี้ ในตอนเช้าของวันจันทร์ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ประชุมประจำเดือน จากการปฏิบัติงานในสัปดาห์นี้ พบว่า นักเรียนเกือบร้อยละ 80 สามารถอ่านคำศัพท์ได้ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ กล้าแสดงออก และสามารถพูดสนทนา โต้ตอบระหว่างเพื่อนได้

สัปดาห์ที่ 3-4 ปีการศึกษา 2/2555 (19-30 พ.ย 2555)

                 ในสัปดาห์นี้ ได้มีการจัดงานเนื่องจากนายกเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มาเยี่ยมโรงเรียน มีการประชุมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับมอบหมายให้สอนแทนครูในสายชั้นและสอนแทนครูพี่เลี้ยง นอกจากนี้ยังช่วยงานอื่นๆ ได้แก่ พิมพ์งาน จัดเรียงเอกสาร ปริ้นงาน คุ้มแถวในตอนเช้า ดูแลนักเรียนที่เจ็บไขได้ป่วย และสอนนักเรียนสัปดาห์ละ 13 ชั่วโมงยังไม่รวมกับสอนแทน  จากที่ได้รับมอบหมายในสัปดาห์นี้ เห็นได้ว่า นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นักเรียนส่งงานตรงตามเวลา คัดลายมือได้สวยขึ้น สามารถจดจำคำศัพท์ได้ แต่บางคนยังไม่สามารถจำคำศัพท์บางคำได้ จึงให้นักเรียนคัดคำศัพท์และท่องคำศัพท์วันละ 5 คำ จนนักเรียนสามารถท่องได้

สัปดาห์ที่ 1-2 ปีการศึกษา 2/2555 (1-16 พ.ย 2555)

         ในสัปดาห์นี้ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลายห้อง ได้แก่ 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 และได้มีการสอนซ่อมเสริม นอกจากนี้ก็มีภาระงานอื่นๆอีกมากมาย อย่างเช่น พิมพ์งานให้กับครูพี่เลี้ยง ช่วยงานครูในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งจากการปัฏิบัติงานในสัปดาห์นี้ก็เห็นได้ว่า นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะเรียนและนักเรียนส่วนมากตั้งใจเรียนและสามารถปรับตัวและขยันกว่าเทอมที่แล้ว

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555
                สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4  2/5  และ 2/2 นักเรียนส่วนมากแล้วจะเรียนรู้ได้เร็ว แต่บางห้องและบางคนอย่างออกเสียงไม่ถูกต้องและยังเขียนไม่ค่อยถูก นอกจากนี้วันนี้ก็ยังได้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 สอนแทนครูพี่เลี้ยง เนื่องจากครูพี่เลี้ยงมีประชุม จึงให้ดิฉันเข้าไปสอนแทน
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2555
                -ทำพิธีไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ
                -เลือกตั้งสภานักเรียน
                -คัดเลือกนักกีฬากรีฑา